Jerry Segerberg

Jerry är Ordförande för styrelsen.