Föreskrifter för en trygg dansmiljö

FÖRESKRIFTER FÖR EN TRYGG DANSMILJÖ

Partnerdans har en fantastisk förmåga att föra människor samman och de sociala gränser som gäller till vardags ruckas på. Det innebär många intressanta möten med främlingar och roliga stunder med vänner, men det medför också att varje danspartners gränser måste respekteras då övertramp kan upplevas mycket kränkande.

Fler och fler upptäcker hur fantastiskt det är att dansa Lindy Hop och det är allas ansvar att skapa en bra, trygg och välkomnande dansscen. Därför förväntas alla medlemmar och deltagare i Cats’ Corners verksamhet följa dessa föreskrifter.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Alla är välkomna i Cats’ Corners verksamhet, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, härkomst eller religion. Trakasserier är oacceptabla: sexistiska, rasistiska eller på annat sätt kränkande språk eller beteende får inte förekomma.

Styrelsemedlemmar eller lärare kan alltid kontaktas om det har uppstått en situation där någons gränser inte har respekterats eller om ett riskfyllt beteende uppmärksammats.

En deltagare som blir tillsagd att sluta med ett kränkande eller farligt beteende förväntas sluta omedelbart. Styrelsen har rätt att vid överträdelser tillfälligt eller permanent utestänga någon från hela eller delar av Cats’ Corners verksamhet. En avstängd deltagare kan inte begära ekonomisk kompensation.

Upplever du att din danspartner är kränkande, närgången eller orsakar skaderisk, gör uppehåll i dansen och tala vänligt men tydligt om det för personen i fråga. Respekterar personen inte det, avbryta dansen och meddela någon ansvarig.

Om du blir tillsagd av din partner att något gör personen obekväm på något sätt, respektera detta. Något som är godtagbart för en partner är inte nödvändigtvis acceptabelt för en annan.

Kritisera aldrig någon annans dans om du inte uttryckligen har blivit ombedd att göra det. Detta gäller både lektioner och socialdans.

SPECIFIKT FÖR SOCIALDANS

Anpassa din dans! Faktorer att vara medveten om är din partners dansvana, trängseln på golvet eller din egen dagsform.

Det är allas ansvar att inte krocka på dansgolvet. Håll uppsikt, det gäller oavsett om du för eller följer. Var medveten om din partners position och rörelser, liksom positioner och rörelser om omgivande dansare.

Om det trots allt blir en krock på dansgolvet, be om ursäkt. Oavsett om du inte tror att du orsakade det, uppmärksamma personen du krockade med och visa att du beklagar det inträffade.

Vissa turer lämpar sig inte på socialt dansgolv. Försök dig aldrig på avancerande hopp, dippar eller andra typer av akrobatiska trick utan att ha frågat din partner, och prova lättare varianter tillsammans först, som din partner är beredd på! Avancerade aerials är förbjudet då de kan skada både din partner och omgivande dansare på ett trångt dansgolv. Självklart får de utövas vid kontrollerad träning, jam eller uppvisning.

I Norden är det kutym att dansa två låtar när någon bjuds upp. Att lämna dansgolvet efter en låt kan upplevas sårande, var medveten om det om du föredrar att dansa en låt per dans. Var också medveten om att internationellt dansas det bara en låt, så en internationell gäst kan lämna golvet ”i förtid”. Genom att komma överens med partnern innan och/eller efter dansen kan missförstånd undvikas.

Ta hand om varandra! Var uppmärksam på din danspartners behov, eller om någon annan i omgivningen har hamnat i en utsatt situation.