LinaMaria & Mattias

LinaMaria Bengtsson är artist och sångerska och började dansa lindyhop aktivt för sex år sedan på grund av kärleken till swingmusiken. Hon ägnar sig även åt Stepp, Akrobatik och Yoga och uppträder ofta i olika sammanhang.

Mattias Bruzelius föll för Lindy Hop för snart tio år sedan och lägger numera nästan all sin fritid på att dansa och träna akrobatik. Han tycker om dansen för sin glädje, lekfullhet, musikalitet och kommunikation mellan förare och följare.

Mattias och LinaMaria fokuserar i sin undervisning främst på att ha roligt, det prestigelösa och på föra/följa-tekniker. De prioriterar det dynamiska i Lindy Hop:en (mjukhet, rörelse, energi) framför det statiska (rutiner, regler, spår) och att föraren och följaren har ett lika stort ansvar för dansen.

LinaMaria och Mattias har undervisat tillsammans i två år och undervisar terminskurser på olika nivåer i Malmö och Lund för Heptown, och i Helsingborg via Cats Corner. De håller sommarkurser på Fridhems Folkhögskola och är med i olika uppvisningsgrupper.

De ger även helgworkshops i Lindyhop och Lindy Hop Aerials samt privatlektioner, workshops och uppträdanden både tillsammans och var för sig på förfrågan.

Kontakt

LinaMaria 0733-305890

Mattias 0702-263534