Nils-Peter ”Nisse” Ahlqvist

Nisse är Sekreterare för styrelsen.